Custom Joomla Template by Web Hosting Service

Asiakasprojekteja

Manvisorin ajalta sekä aiemmilta vuosilta


UKP logo

ULVILAN KONEPAJA OY

Johtamisjärjestelmä

Strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Milla Rostedt

"Työskentely Arin kanssa oli helppoa ja sujuvaa, hän piti koko projektin tiukasti otteessaan ja vei sen tyylikkäästi loppuun asti. Meidän ei tarvinnut huolehtia projektijohtamisesta johtoryhmätyöskentelyn käyntiin saattamisessa. Arin ammattimainen ote ja asiantuntemus teki yhteistyöstä hedelmällistä ja pystyimme saamaan organisaatioomme uutta näkemystä ja kyseenalaistamaan vanhoja toimintamalleja. Ilman Arin apua johtoryhmätyöskentelyn aloittaminen organisaatiossamme olisi jäänyt tulevaisuuden tavoitteeksi."

- Milla Rostedt, Toimitusjohtaja, Ulvilan Konepaja Oy 


 Steerprop

STEERPROP OY

Operatiivinen strategia

Omistajastrategia

Strategisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Petri Tolonen

"Ari on toiminut merkittävänä tukena omistajastrategian ja operatiivisen strategian laatimisessa."

"Etsimme johtoryhmätyöskentelyllemme uutta toimintamallia ja rakennetta, jossa strateginen ajattelu tuodaan lähemmäksi johtoryhmän työskentelyä. Halusimme myös uudistaa toimintamme mittaamista sopivien KPI:n avulla. Arin johdolla ja opastuksella pääsimme näihin tavoitteisiin."

- Petri Tolonen, Toimitusjohtaja, Steerprop Oy 


 Tuluksen logo

VIESTINTÄTOIMISTO TULUS OY

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Reetta Salonen"Halusimme Tulukseen toimitusjohtajan työvälineeksi ja operatiivisen johdon yhteistyöfoorumiksi aktiivisen johtoryhmän. Ari Lammin luotsaamana muodostimme johtoryhmän, määrittelimme sen toiminnalle tavoitteet, rakensimme sille toimintamallin sekä käytännölliset säännöt. Hyvin suunniteltu projekti eteni Arin ohjauksessa määrätietoisesti, mutta tunnelma säilyi yrityksellemme ominaisena eli iloisena ja humoristisena."

 - Reetta Salonen, Toimitusjohtaja, Viestintätoimisto Tulus Oy


 ERT logo

EURAN RAKENNUSTARVIKE OY

Liiketoimintasuunitelman, johtoryhmätyöskentelyn ja myynnin kehittäminen

Tapani Helin"Olemme tehneet yhteistyötä Arin kanssa jo vuosien ajan. Kokemukset ovat hyviä, yrityksemme tuloskunto on parantunut ja johtoryhmätyöskentely on tullut osaksi arkea. Kolmen liiketoimintayksikön rutiinien yhdistäminen on ollut haasteellista, mutta koen että olemme onnistuneet hyvin Manvisorin avulla."

 - Tapani Helin, Kauppias, Toimitusjohtaja, Euran Rakennustervike Oy 


JPT Jaskari Oy Serco

JPT Jaskari Oy 

Omistaja- ja liiketoimintastrategia sekä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Juha-Pekka Jaskari 1"Haasteellisina aikoina halusimme luoda yritykselle uuden jo pitkään suunnitellun strategian ja sitouttaa sen taakse koko henkilökuntamme. Suunnan näyttäminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen seuraaminen ovat yrityksen johdolle tärkeitä asioita, joita ei voi ohittaa. Manvisor auttoi meitä alkuun ja oli tukemassa kun käynnistimme uuden strategian mukaista toimintaamme yrityksessämme. Nyt meillä on toimivat työkalut johtaa yritystämme menestykseen muuttuvassa maailmassa, johtoryhmätyöskentely sitouttaa johtoamme ja selkeä strategia selkeyttää kaikkien työntekijöiden toimenkuvaa."

- Juha-Pekka Jaskari, Toimitusjohtaja, JPT Jaskari Oy 


nomet logo adv 5cm

NOMET OY

Strategian, liiketoimintasuunitelman ja myynnin kehittäminen

Harri Jokinen

"Manvisor on osallistanut nometilaisia strategiatyöhön ja sitouttanut henkilöstöämme sen toimeenpanossa. Parhaita tuloksia on saatu vanhojen tapojen kyseenalaistamisessa ja uusien mahdolllisuuksien konkretisoinnissa. Jatkamme hyvää yhteistyötä syventämällä sitä erityisesti myynnin kehittämisessä."

- Harri Jokinen, Toimitusjohtaja, Nomet Oy 


 rmplogo

RAUMASTER PAPER OY

Operatiivinen liiketoiminta-analyysi

Pekka Leino

"Meillä oli yrityksen sisällä vahva tahtotila toiminnan kehittämiseen. Yhdessä Arin ja johtoryhmän kanssa teimme operatiivisen liiketoiminta-analyysin, joka osaltaan vaikutti merkittävien kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen. Kävimme lävitse mm. johtoryhmätyöskentelyä, myynnin johtamista, operatiivista esimiestyöskentelyä sekä yrityksen nykytilaa. Tämä oli hyvä ja käytännöllinen tapa käydä toimintaa yhdessä läpi. Suosittelen. Konkreettisia muutoksia positiivisempaan suuntaan on jo saavutettu ja kehittämistä jatketaan edelleen." 

- Pekka Leino, Toimitusjohtaja, Raumaster Paper Oy


Leimet logo

LEIMET OY 

Strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Antti Leino"Strategiatyö Manvisorin kanssa on antanut hyvät lähtökohdat mm. systemaattiselle johtoryhmätyöskentelylle. Liiketoiminnassa pitää olla selvät tavoitteet, joihin päästään valitsemalla selvä strategia ja toteuttamalla sitä. Manvisor on auttanut meitä tässä asiassa."

- Antti Leino, Toimitusjohtaja, Leimet Oy 


RATSULA 1924-logo

ANTINASU & RATSULA OY 

Strategian, liiketoimintasuunnitelman ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Matti Ratsula

"Meillä oli suuri tarve päivittää strategiamme yhdessä neljännen polven kanssa. Samalla se toimisi koulutuksena uusille yrittäjille. Arin johdolla prosessin läpikäyminen oli yllättävän helppoa ja motivoivaa. Kaikki olivat innolla mukana. Koska kokemukset ylittivät odotuksemme, jatkoimme Arin kanssa vielä johtoryhmätyöskentelyn kehittämisellä."

- Matti Ratsula, toimitusjohtaja, Antinasu & Ratsula Oy


Valmet Automotive - logo

VALMET AUTOMOTIVE OY

Strategisen osaamisenhallintajärjestelmän kehittäminen


Kemira - logo

KEMIRA OYJ, Porin tehtaat 

Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen


 NIT - logo

 NIT - Naval Interior Team Oy

 Liiketoimintastrategia ja strateginen suunnitelma

Jari Suominen "Suomalaisen meriteollisuuden murroksessa Manvisor luotsasi meidät tehokkaasti läpi strategiaprosessin, jonka aikana hyödynsimme toimialan ulkopuolistakin asiantuntemusta. Projektissa hyödynnettiin strategiaohjelmistoa, joka ollaan ottamassa johtoryhmän käyttöön strategian jalkauttamiseksi. Strategiatyön pitää olla selkeää ja jatkuvaa, joten aiomme jatkaa yhteistyötä Manvisorin kanssa johtamisen kehittämiseksi." 

- Jari Suominen, Toimitusjohtaja, NIT Oy


BIS logo

BIS PRODUCTION PARTNER OY 

Tulosyksikön johtamisen kehittäminen


Tyke logo

TYKE OY 

Liiketoimintasuunnitelmien ja myynnin kehittäminen


Rolate logo

ROLATE OY

Omistajastrategia


UTU logo

UTU OY 

Myynnin kehittäminen


Makron logo

MAKRON OY

Strategia ja liiketoimintasuunitelmien kehittäminen


 Joleikon logo

JOLEIKON OY

Omistajastrategian ja liiketoimintastrategian kehittäminen

"Kokemukseni perusteella omistajastrategia on pienessä yrityksessä lapsipuolen asemassa tai se koetaan vaikeaksi muodostaa. Ulkopuolinen taho voi auttaa omistajaa kirkastamaan tahtotilansa. Tämän Manvisor on tehnyt."

- Antti Leino, Toimitusjohtaja, Joleikon Oy