Custom Joomla Template by Web Hosting Service

Myynti

Myynti on oma-aloitteista ja aktiivista toimintaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Autamme strategian mukaisen myyntisuunnitelman ja myynnin kehittämisessä.

  • Myyntikulttuuri

Myyntityö ja myynnin menetelmät kannattaa rakentaa yrityksen arvopohjan mukaisesti sillä luottamus on edellytys, joka ansaitaan avoimella ja kestävällä toiminnalla. Erinomainen myynti on asiakkaan lisäarvoa, huippuosaamista ja iloinen asia.

  • Myynnin johtaminen

Myyntiresurssien johtaminen on prosessi, joka edellyttää toimivaa yhteyttä myynnin, johtoryhmän ja muiden toimintojen välillä. Myyntijoukkueen toimintaa ja oppimista edistävät selkeät tavoitteet sekä avoimuus. Tehokas myynnin johtaminen on kannustavaa ja luo hyvät edellytykset myyntityölle.

  • Myyntityö

Myyntityö on kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Tuotetuntemuksen, substanssiosaamisen ja myyntitekniikoiden lisäksi myyntityössä erityisen tärkeää on oman ajattelun hallinta ja sosiaaliset taidot. Ja näitä taitoja voidaan oppia!  

Myynti on sekä taidetta että tiedettä. Valmennamme yksilöitä ja organisaatioita erilaisiin myyntihaasteisiin. Ota yhteyttä, sillä hyvä myyntityö kannattaa!