Custom Joomla Template by Web Hosting Service

Johtaminen

Strategisen johtamisen suurimmat haasteet ovat strategian toteutuksessa, siis johtamisessa. Kaikkien tehtävänä, mutta johdon vastuulla ovat strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Johtaminen on oman toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteistyön hallintaa. Tuemme johtamista kehittämällä osaamista, johtamisjärjestelmää sekä osallistumalla itse johtamiseen. 

  • Hallitustyöskentely

Hyvän hallituksen toimiva työskentely on yrityksen tärkeä menestystekijä toimeenpanevan johdon selkänojana, sillä strategisten päätösten vaikutus on yleensä merkittävä ja pitkäaikainen. Hallitus hyväksyy strategian ja valvoo sen toteutumista. 

  • Johtoryhmätyöskentely

Avainhenkilöistä koostuva johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa, synkronoi toimintoja ja johtaa käytännössä liiketoimintasuunnitelman toteutusta. Tehokas johtoryhmätyöskentely motivoi, kehittää myönteistä yrityskulttuuria ja varmistaa onnistumisen.

  • Esimiesvalmennus

Esimiestyö on johtamisen kulmakivenä strategian toteuttamisen ja työmotivaation peruselementti. Kehityskeskustelu voi toimia hyödyllisenä välineenä, mutta ennen muuta esimiestyö on jatkuvaa ja tavoitteellista ihmisten välistä yhteistyötä. Hyvä esimiestyö tukee ja poistaa onnistumisen esteet. 

Johtaminen on ihmisten ja asioiden johtamista. Se on itsensä ja vuorovaikutuksen hallintaa. Strategian toteutus on johtamisen haaste. Ota yhteyttä, sillä hyvä johtaminen kannattaa!