Custom Joomla Template by Web Hosting Service

Strategia

Strategiatyöskentely on jatkuvaa toimintaa yrityksen pitkäaikaisen kannattavuuden eteen, mutta usein on hyödyllistä tehdä asioita myös tehokkaasti projekteina. Autamme muun muassa resurssien ja liiketoimintaympäristön strategisessa analysoinnissa, tavoitteiden kirkastamisessa, strategian luomisessa, strategisessa päätöksenteossa, mittarien valinnassa sekä strategisen ja operatiivisen liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. 

  • Omistajastrategia

Omistajien tahtotila luo pohjan hallituksen ja toimivan johdon strategiatyöskentelylle. Henkilöomisteisissa yrityksissä omistajastrategian määrittämiseen liittyy usein liiketoimintanäkökulman lisäksi yksilölliset tunteet ja arvostukset.  

  • Kilpailustrategia

Portfoliostrategiassa määritellään missä liiketoimissa ollaan mukana ja missä ei olla. Strategisten analyysien pohjalta kilpailustrategiassa päätetään keinot kilpailuedun luomiseksi ja säilyttämiseksi. Strategia kannattaa tiivistää strategiseksi suunnitelmaksi. 

  • Aineettoman pääoman strategia

Aineettoman pääoman merkitys yritysten menestyksen ja kilpailuedun lähteenä korostuu, mutta sitä ei ole riittävästi huomioitu strategisessa johtamisessa. Nyt ja tulevaisuudessa arvon luominen sekä menestys perustuu yhä enemmän aineettomaan pääomaan. Uudenlaista aineettoman pääoman konseptia hyödyntämällä voidaan aineeton pääomahuomioidastrategiassa, liiketoimintasuunnitelmissa ja strategisessa johtamisessa.

  • Liiketoimintasuunnitelma

Strategisen suunnitelman pohjalta voidaan analysoida operatiivisten toimintojen ja prosessien kehittämistarpeet sekä laatia konkreettinen kehittämissuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa esitetään konkreetiset tavoitteet ja toimenpiteet strategian toteuttamiseksi. 

Strategiatyö on vuorovaikutteista yhteistyötä ja oppimista. Strategiatyöskentelyn kehittämistavoitteena on jatkuva ja elävä strategia. Ota yhteyttä, sillä strategiatyö kannattaa!