• UNELMAT - ihmiset, tavoitteet
  • ASENNE - yhteistyö, jakaminen
  • OSAAMINEN - saavutukset
Custom Joomla Template by Web Hosting Service

Strategia

Mitä omistajat yritykseltä haluavat? Onko strategiset tavoitteet ja suunta selvillä? Mitä kilpailuetu edellyttää käytännössä?

Strategian mukainen liiketoiminnan suunnittelu on kannattavaa kun markkina tunnetaan. Uusilla ja tuntemattomilla markkinoilla painottuu oppimisstrategia.

Sinun tavoitteesi on meidän tavoitteemme. Autamme tavoitteiden ja strategian luomisessa sekä liiketoiminnan suunnittelussa, jotta Sinä onnistut.

Johtaminen

Useimmiten strategisen johtamisen haasteet ovat strategian toteutuksessa eli viemisessä käytäntöön. 

Kun tavoitteet ja suunta ovat selvinä sekä  suunnitelmat valmiina, niin kyse on johtamisesta. Miten saadaan kaikki työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen?

Johtaminen on kokonaisuus hallitustyöskentelystä johtoryhmän kautta esimiestyöhön ja itsensä johtamiseen. Autamme Sinua, jotta asiat saadaan tapahtumaan.

Myynti

Myynti on konkreettista toimintaa kasvun ja kannattavuuden hallintaan. Myyntiosaaminen on usein kriittisessä roolissa. 

Myynti, kuten johtaminenkin, on vaikuttamista ihmiseen. Se perustuu itsetuntemukseen ja vuorovaikutuksen hallintaan. Erinomainen myyntiosaaminen voi olla kilpailuetu. 

Asiakastyön hallinta ja yhteys strategiaan ovat kriittisiä menestystekijöitä. Valmennamme myyntikulttuurista myynninjohtamiseen ja myyntityöhön.

SAAVUTA TAVOITTEESI!

84770f 635b11f3a76fd9b4750a5ef3aa23fc54.jpg srz 300 163 75 22 0.50 1.20 01

Strategialla, johtamisella ja myynnillä on keskeinen vaikuttavuus yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Näissä prosesseissa ovat myös suomalaisten pk-yritysten suurimmat kehittämismahdollisuudet. Yhdessä kohtaamme mahdollisuudet ja haasteet sekä tilanteesta riippuen sovellamme erilaisia menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmoita kiinnostuksesi, keskustellaan yhdessä kuinka voimme olla hyödyksi. Osaamisemme ja kokemuksemme ovat käytössäsi.